Logotyp
Logotyp

Bli medlem

Som medlem bokar du tider billigare och smidigare.

Det är obligatoriskt att vara medlem för att vara deltagare i klubbens träningsverksamhet, och även på vissa tävlingar. Läs även på om Uppsägning av medlemskap!
Utdelningsadress inkl. ev lägenhetsnummer.

Om du inte anger en korrekt e-post adress så kommer du inte heller få dina medlemsuppgifter.

8 Personnummer utan de 4 sista siffrorna (YYYYMMDD)

4 De fyra sista siffrorna i personnumret
Stödmedlem?
Stödmedlem?

Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.
Kundkorg

Boka

Lillån Tennisklubb Onlinebokning!

Projekt

Förening

Här hittar du information om föreningen, medlemskap,
styrelse, stadgar, mm

Telefon

Kontakt

Lillån Tennisklubb
Kyrkvägen 2A
70375 Örebro
kansli@lillantennis.nu