Logotyp
Logotyp

Avsluta medlemskap

Vill du inte längre vara medlem i klubben? Notera att det är obligatoriskt att vara medlem för att vara deltagare i klubbens träningsverksamhet, och även på vissa tävlingar.

Om du, eller ditt barn, deltagit i träningsverksamhet, och sedan valt att inte fortsätta i den verksamheten, så kommer du, eller ditt barn, ändå fortsatt vara medlem i föreningen tills utträde begärts. Medlemskap förlängs annars per automatik med ett kalenderår i taget.

För att avsluta ditt, eller ditt barns, medlemskap i Lillån Tennisklubb vill vi att du kontaktar oss skriftligen via brev, e-post (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan) eller formuläret på denna sida. Om du skickar e-post, skicka begäran som en egen skrivelse, inte som del av annan korrespondens (Tränarna hanterar inte nödvändigtvis medlemskapsfrågor) Ange 'Avsluta medlemskap' som rubrik i ditt brev eller mail.

Ange om du vill avstå ditt medlemskap med omedelbar verkan, eller om du vill förbli medlem året ut.
- Det kan dock ta några dagar innan du har avregistrerats från registret, och det kan därför hända att du ändå får ytterligare något oönskat utskick.

Har du tidigare utestående avgifter så kommer avregistrering ske först efter att betalning har bekräftats.

Se även Betalningspolicyn.
För- och Efternamn


Villkor * (obligatorisk)
Villkor


Kundkorg

Boka

Lillån Tennisklubb Onlinebokning!

Projekt

Förening

Här hittar du information om föreningen, medlemskap,
styrelse, stadgar, mm

Telefon

Kontakt

Lillån Tennisklubb
Kyrkvägen 2A
70375 Örebro
kansli@lillantennis.nu