Logotyp
Logotyp

Årsmöte 2023

Till medlemmar i Lillån tennisklubb. Välkomna på årsmöte den 30 Mars kl 18:30 i Lillån Tennishall. Kyrkvägen 2A, Örebro.

Valberedningens förslag till styrelse 2023

Karl Schriever-Abeln, sittande ordförande, kanditerar till ordförande under nästa mandatperiod. Tre av fyra ledamöter vars mandattid går ut vid mötet kanditerar för en ny mandatperiod.

Valberedningen i Lillån Tennisklubb meddelar att den till årsmötet den 30 mars 2023 kommer att lämna följande förslag till ny styrelse:

Valberedningen föreslår val av Karl Schriever-Abeln till ordförande.

Valberedningen föreslår val av en ny ledamot Madeleine Tofft och omval av ledamöterna Sergio Pires Azevedo, Fredrik Trygg och Magnus Jakobsson för en ny mandatperiod på två år.

Lena Lönnberg, Carl Bergudden, Anita Norén och Caroline Seidel har ett år kvar av sin mandatperiod.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av nio ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av revisorerna
Gunilla Dahlqvist och
Florry Hallbergson till nästa mandatperiod.

I valberedningen ingår:
Pia Syrjämäki, ordförande i valberedningen
Karin Hedström
Johannes Tofft

För ytterligare information kontakta Pia Syrjämäki, på telefon 073-0834284.

Kundkorg

Boka

Lillån Tennisklubb Onlinebokning!

Projekt

Förening

Här hittar du information om föreningen, medlemskap,
styrelse, stadgar, mm

Telefon

Kontakt

Lillån Tennisklubb
Kyrkvägen 2A
70375 Örebro
kansli@lillantennis.nu