Hoppa till sidans innehåll

Förhållningsregler i tennishallen


Förutom de förhållningsregler som framställs i denna text så gäller också att verksamhet, eller personligt uppträdande som inte är förenligt med klubbens policy INTE är tillåtet i lillåns tennishall. Det gäller alla besökare, medlem eller ej. Föreningens syfte, mål och värderingar framgår av klubbens policy.

*** Generellt gäller att tennishallen och dess faciliteter inte får användas av icke medlem annat än i anslutning till bokad och betalad tennistid (se bokningssystem och priser) ***

* Medlemmar har rätt att vistas i lokalerna och nyttja tillgängliga faciliteter inom rimliga gränser även när det inte sker i anslutning till tennisspel.  Det gäller de gemensamma utrymmen som utgör medlemstorg, omklädningsrum, bastu, toaletter och sammanträdeslokal.
- Vad som utgör skälig gräns för medlemmars nyttjande av faciliteter avgörs av klubbens styrelse om/när regleringsbehov uppstår. Beslutet skall ligga till grund för uppdatering av dessa förhållningsregler.
- Av klubben anlitad tränare, eller aktiv styrelsemedlem, som befinner sig i tennishallen har rätt att omedelbart avvisa personer som vid upprepade tillfällen inte respekterat förhållningsreglerna, eller uppträtt på sådant sätt som inte är förenligt med klubbens policy.
- Medlemmar kan fråntas sitt medlemsakap vid allvarlig förseelse eller upprepade incidenter.
- Icke medlemmar som upprepat ej respekterar dessa förhållningsregler kommer avvisas från hallen, och är ej välkomna tillbaks. Därefter kommer överträdelse polisanmälas.

* Besökare som inte är medlem får vistas i lokalerna för att titta på tennisspel (åskådare), eller låna toaletten i entrén.
- Icke medlem som uppehåller sig i lokalen av annan anledning kan avvisas från tennishallen av tränare eller styresleledamot i Lillån tennisklubb, eller Lillån Tennis AB.

* Privata sammankomster som inkluderar icke medlemmar, och sker utan anknytning till tennisspel tillåts inte.
- Privat anses all verksamhet vara som inte utförs på direkt uppdrag av Lillån Tennisklubb eller Lillån Tennishall AB.

* Omklädningsrum till vänster om entrén, avsedda för män, skall när de används, eller kan förmodas snart komma i användning (se bokningssystem) inte beträdas av kvinnor.

* Omklädningsrum till höger om entrén, avsedda för kvinoor, skall när de används, eller kan förmodas snart komma i användning (se bokningssystem) inte beträdas av män.

* Rökning är förbjuden inne i tennishallen!!

* Nödutgångarna får inte användas annat än vid brand, eller av styrelsen sanktionerad aktivitet.

* Skor för utomhusbruk får ALDRIG användas på tennisbanorna. Uteskor skall helst avlägsnas i entrén. Vill man, så kan man som spelare ta med sig uteskor till omklädningsrummet.
Åskådare kan ha uteskor på sig på läktaren.

* Uppträd respektfullt mot andra spelare och besökare.

* Passera inte över/bakom tennisbanorna under pågående spel. Vänta vid sidan av banan tills boll eller poäng är avslutad. Gå skyndsamt över till nästa bana. Stäng nätet mellan banorna när du passerat.

Postadress:
Lillån TK - Tennis
Tennishallen, Kyrkvägen 2A
70375 Örebro

Kontakt:
Tel: 019234262
E-post: kansli@lillantennis....

Se all info