Hoppa till sidans innehåll

Energismart förening


Energisparprojektet

Det blev nästan dubbelt så ljust på tennisbanorna, samtidigt som föreningen sparar tiotusentals kronor varje år. Lillåns Tennisklubb gjorde konkreta energisparåtgärder och minskade sin energiförbrukning med över 25 procent.

– Vi stod inför att göra något åt den dåliga belysningen i tennishallen, berättar Sören Holmberg, mångårig sekreterare i Lillåns Tennisklubb. De gamla lysrören gav dålig belysning och vissa såg knappt bollen ibland.
Det ena gav det andra. Sören kom i kontakt med Energikontoret vid Regionförbundet örebro och projektet Energismart idrottsförening. Tillsammans med en energikonsult gjordes en energianalys. Analysen kom fram till en rad åtgärder för att minska energiförbrukningen i klubben. Där blev belysningen den viktigaste pusselbiten.
– Bara att lysa upp en enda bana kostade oss 30 kronor i timmen i ren elkostnad, berättar Sören och visar runt bland klubbens tre tennisbanor, som är flitigt brukade från morgon till kväll och nu bokstavligen badar i ljus. 

Nya armaturer
Genom att byta de gamla armaturerna, som var från hallens invigningsår 1990, till moderna armaturer med T5-lysrör har energiförbrukningen gått med med över 25 procent. 
– Sammanlagt är det ett hundratal armaturer som vi har bytt. I varje armatur sitter tre lysrör, så det blev sammanlagt 324 lysrör som vi tog ned på en vecka med idéella krafter.
Slutnotan för bytet av armaturer tillsammans med en del andra åtgärder blev 330 000 kronor. 130 000 kronor av dessa täcktes av ett energibidrag från Riksidrottsförbundet. 

Energigrupp bildades
För att arbeta med frågorna på ett rationellt sätt, bildade föreningen en energigrupp. På det sättet blev fler medlemmar involverade i frågorna och mer kunskap tillfördes. Nästa steg blev att införa ett nytt bokningssystem knutet till belysningen.
– Förr kunde någon glömma att stänga av belysningen som då lyste hela natten, fortsätter Sören Holmberg. Ibland hände det också att spelare fortsatte spela fast deras tid var ute. 
Den nya tidsstyrningen innebär att det inte går att tända banan förrän tio minuter före bokad tid. Banan släcks också automatiskt tio minuter efter att tiden gått ut. 

Fler åtgärder
Genom att enkelt ändra driftstiderna på ventilationssystemet som byter luft i anläggningen genom en värmeväxlare kunde ytterligare 5 000 kWh sparas varje år. 
– Förr gick fläktarna hela dagarna. Nu går de bara vissa tider på dagen. 
Lillåns tennisklubb har elavtal med Eon. Tidigare betalade de för en 125 amperes huvudsäkring. Genom att byta till ett så kallat effektabonnemang betalar de nu en fast avgift som baseras på månadens högsta effektuttag. Detta har inneburit att föreningen sparar 2 400 kronor om året i billigare fasta avgifter.

Faktaruta
• Lillåns Tennisklubb har ca 400 medlemmar. Klubben bildades 2002 då Lillåns IK delades upp i fyra föreningar. Klubben byggde ny tennishall 1990 i norra Örebro.
• Klubben omsätter ca 1 mkr varje år. De får 55 000 kronor i grundbidrag plus lokalt aktivitetsstöd.
• Klubbens totala energiförbrukning är ca 160 000 kWh/år.
• Energiförbrukningen för belysning av banorna var 57 000 kWh/år. Genom att byta 324 lysrör och armaturer till nya T5-lysrör blev förbrukningen 40 000 kWh/år.
• De gamla lysrören gav ljusstyrkan 300 lux på banorna, efter bytet har vi nu mer än 500 lux.
• Ändrade drifttider av fläktsystemet sparar ca 5 000 kr/år
• Nytt tidsstyrt bokningssystem sparar också in ett antal kilowattimmar. 
• Fast avgift för 125 A huvudsäkring är bytt mot ett effektabonnemang. Klubben betalar då en fast avgift baserad på det högsta effektuttaget varje månad.
Uppdaterad: 20 MAR 2017 00:34 Skribent: Anna Svensson

Postadress:
Lillån TK - Tennis
Tennishallen, Kyrkvägen 2A
70375 Örebro

Kontakt:
Tel: 019234262
E-post: kansli@lillantennis....

Se all info